SnowTec

 • ,

  Mata Grzejna SnowTec

  Typ Wymiary (m x m) Powierzchnia grzejna (m2) Moc (W)
  SnowTec 300/2 0,6 x 2,0 1,2 400
  SnowTec 300/3 0,6 x 3,0 1,8 520
  SnowTec 300/4 0,6 x 4,0 2,4 670
  SnowTec 300/5 0,6 x 5,0 3,0 930
  SnowTec 300/7 0,6 x 7,0 4,2 1140
  SnowTec 300/10 0,6 x 10,0 6,0 1860
  SnowTec 300/13 0,6 x 13,0 7,8 2560
  SnowTec 300/16 0,6 x 16,0 9,6 2890
  SnowTec 300/21 0,6 x 21,0 12,6 3730
  From: 229,00 
 • ,

  Mata Grzejna SnowTec 400V

  Typ Wymiary
  (m x m)
  Powierzchnia grzejna (m2) Moc (W)
  SnowTec 300/2 400V 0,6 x 2 1,2 400
  SnowTec 300/3 400V 0,6 x 3 1,8 600
  SnowTec 300/4 400V 0,6 x 4 2,4 820
  SnowTec 300/5 400V 0,6 x 5 3,0 950
  SnowTec 300/7 400V 0,6 x 7 4,2 1360
  SnowTec 300/9 400V 0,6 x 9 5,4 1680
  SnowTec 300/11 400V 0,6 x 11 6,6 2100
  SnowTec 300/13 400V 0,6 x 13 7,8 2360
  SnowTec 300/15 400V 0,6 x 15 9,0 2650
  SnowTec 300/20 400V 0,6 x 20 12,0 3550
  SnowTec 300/25 400V 0,6 x 25 15,0 4600
  From: 263,00