Ochrona przed mrozem rur i zaworów

System grzejny chroni nawet w najbardziej surową zimę rury, zawory, siłowniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku oddziaływania niskiej temperatury. Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur i zaworów przewyższają nakłady poniesione na instalację grzewczą.

Systemy grzejne stosuje się do:

ochrony rur przed zamarzaniem

 • instalacji wodociągowych
 • rur kanalizacyjnych
 • instalacji tryskaczowych
 • instalacji hydrantowych
 • rur odprowadzających skropliny w instalacjach klimatyzacji i wentylacji

Ogrzewane mogą być wszystkie rodzaje rur, zarówno metalowe (stalowe, miedziane, żeliwne), jak również z tworzyw sztucznych.

Do ogrzewania rur i rurociągów

stosuje się:

 • Stałooporowe przewody grzejne ELEKTRA VCD 10 i ELEKTRA FreezeTec® o stałej mocy grzejnej na 1m przewodu
 • Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® o mocy grzejnej przewodu dostosowującej się do temperatury otoczenia

 1. Przewody grzejne ELEKTRA VCD 10 składają się z przewodu grzejnego o mocy 10 W/m, zakończone 2,5m przewodem zasilającym. Przy projektowaniu należy uwzględnić dostępne długości przewodów. Instalacje wykonane z przewodów ELEKTRA VCD 10 wymagają zastosowania regulatora temperatury. Przeznaczone są dla instalacji, w których należy stosować precyzyjną
  regulację temperatury.

Przewody stalooporowe

 • Przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA VCD10,
 • Przewody grzejne z wbudowanym termostatem ELEKTRA FreezeTec
elektra_BET

2. Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec® o określonych długościach. Składają się z przewodu grzejnego o mocy 12 W/m. Posiadają wbudowany na końcu przewodu termostat, z drugiej strony zakończone są przewodem zasilającym o długości 1,5m z hermetyczną wtyczką. Termostat powoduje uruchomienie pracy zestawu w temperaturze +3°C, wyłączenie w temperaturze +10°C.

Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec® nie wymagają dodatkowego sterowania.

Przeznaczone są do prostych instalacji – siłowniki, rury o średnicy nieprzekraczającej 50mm. Montaż przewodów można wykonać samodzielnie, bez pomocy instalatora.

Samoregulujące przewody grzejne

 • Samoregulujące przewody grzejne Elektra Selftec gotowe do układania o określonych długościach, zakończone przewodem zasilającym o długości 1,5m z hermetyczną wtyczką.
 • Samoregulujące przewody grzejne Elektra Selftec Pro to przewody na bębnie, których długość dostosowuje się do długości rurociągu, bezpośrednio na placu budowy. Wymagają jednak dodatkowo wykonania zakończenia przewodu oraz połączenia z przewodem zasilającym.
 • Samoregulujące przewody grzejne Elektra Selftec DW to przewody na bębnie, do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz rurociągu z wodą.

Przewody samoregulujące zbudowane są z dwóch równolegle ułożonych przewodów miedzianych, połączonych ze sobą rdzeniem z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafitu. Rdzeń ten to samoregulujący element grzejny, którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. Dzięki tej właściwości przewody zwiększają swoją moc grzejną przy obniżaniu się temperatury ogrzewanego elementu i odpowiednio zmniejszają, gdy temperatura wzrasta.

Zmiany mocy następują tylko w miejscach występowania zmian
temperatury i nie mają wpływu
na moc grzejną w innych miejscach, dlatego przewodom samoregulującym nie grozi przegrzanie i mogą się nawet stykać lub krzyżować.

Zalety przewodów samoregulujących:

 • Można ciąć je na placu budowy na wymaganą długość (max. długości przewodów podaje tabela). Możliwość ta powoduje łatwość doboru długości przewodu samoregulującego do długości ogrzewanego elementu w projektowaniu i na etapie instalacji.
 • Mogą się krzyżować, co znacznie ułatwia układanie przewodu na zaworach i kołnierzach.
 • Spadek temperatury otoczenia powoduje zwiększenie mocy grzejnej przewodu.

Tylko przewody ELEKTRA SelfTec mogą stykać się ze sobą lub krzyżować

Moc przewodów somoregulujących ELEKTRA SelfTec w zależności od temperatury:

Przewód grzejny Elektra SelfTec

selftecpro-bialy

Przewód grzejny Elektra SelfTec PRO

typ/moc jednostkowa
(+10C)
SelfTec DW
10 W/m
SelfTec DW F
10 W/m
SelfTec
16 W/m
SelfTec PRO
10 W/m
SelfTec PRO
20 W/m
napięcie znamionowe
230 V ~ 50/60 Hz
zewnętrzna średnica przewodu
~ 7 x 10mm
~ 6 x 9mm
~ 6 x 9mm
~ 7 x 11mm
min. temp. instalowania
-25°C
-30°C
max temp. pracy
65°C
max temp. ekspozycji (zasilanie wyłączone)
65°C
85°C
rodzaj przewodu grzejnego
samoregulujący, ekranowany, zasilany jednostronnie
żyła, miedź ocynkowana
0,6mm2
1,1mm2
izolacja
poliolefina modyfikowana
powłoka zewnętrzna
dwuwarstwowa, poliolefina bezhalogenowa + zewnętrzna LDPE, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
jednowarstwowa, fluoropolimer dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
poliolefina bezhalogenowa odporna na UV
min. promień gięcia przewodu
3,5 D
max. długość obwodu
dane w tabeli poniżej

 

temperatura załączenia
SelfTec® DW ( F)
SelfTec® 16
SelfTec® PRO 10
SelfTec® PRO 20
zabezpieczenie, typ C
10A
16A
10A
16A
10A
16A
20A
10A
16A
20A
32A
maksymalna długość obwodu [m]
-20°C
55
75
85
125
180
45
65
90
120
-15°C
60
80
100
145
190
50
75
105
125
-0°C
95
120
70
90
115
170
205
60
90
120
135
+10°C
100
125
80
100
130
205
80
110
135
0°C
w wodzie lodowej
55
65
40
55
40
55
70
85

SelfTec DW (F) - samoregulujące ® przewody grzejne

do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewn ątrz rurociągu z wodą

Taki sposób montażu umożliwia zabezpieczenie przed zamarzaniem

 • rurociągów będących już w eksploatacji, bez konieczności demontażu izolacji,
 • rurociągów znajdujących się pod ziemią.

Przewód grzejny ELEKTRA SelfTec DW

Charakterystyka
Moc przewodów 10W/m w temperaturze +10°C została dobrana z uwzględnieniem pojemności cieplnej wody.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec DW, posiadają dwuwarstwową powłokę – pierwszą z poliolefiny bezhalogenowej oraz dodatkową zewnętrzną z LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz atest PZH pozwalający na umieszczenie ich w rurociągach z wodą pitną.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec DW F, posiadają jednowarstwową, fluoropolimerową powłokę dopuszczoną również do kontaktu z wodą pitną.

Zasilanie realizowane przez wyłącznik różnicowo-prądowy daje gwarancję ochrony
przeciwporażeniowej.

Wybór przewodu grzejnego

Wybór przewodu grzejnego do ogrzewania rur wymaga określenia strat ciepła rurociągu.
Jeżeli nie wykonujemy dokładnych obliczeń, można skorzystać z gotowej tabeli.

Straty ciepła w zależności od średnicy rurociągu i grubości izolacji termiczne

Przewód grzejny można układać wzdłuż rurociągu:

 • pojedynczo,
 • podwójnie (lub wielokrotnie),
 • spiralnie

W tabeli przyjęto założenia:

 • Izolacja z pianki poliuretanowej o danej grubości (od 10 – 40mm)
 • T – 30°C – różnica temperatur pomiędzy założoną temperaturą
  w rurociągu a minimalną temperaturą zewnętrzną

Po określeniu strat ciepła należy przystąpić do wyboru przewodu grzejnego.
Przewód grzejny powinien dostarczyć do instalacji energię cieplną co najmniej równą obliczonym stratom ciepła. Wybierając długość przewodu grzejnego należy
uwzględnić możliwości jego układania.

Metoda doboru przewodów grzejnych:

do prostych instalacji o średnicy do 50mm
– przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec
– przewody grzejne ELEKTRA SelfTec
– przewody grzejne ELEKTRA VCD 10
• do rozbudowanych rurociągów
– gotowe przewody grzejne ELEKTRA VCD 10
– samoregulujące przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec PRO
• do rozbudowanych rurociągów posiadających rozgałęzienia, zawory oraz kołnierze

– samoregulujące przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec PRO

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® PRO oferowane są na bębnie. Po dopasowaniu do wymaganej długości, konieczne jest ich zakończenie oraz połączenie z przewodem zasilającym. Należy pozostawić zapas na wykonanie połączeń – łącznie ok. 0,5m.

Zasilanie samoregulującego przewodu grzejnego można realizować w dwojaki sposób:
• poprzez przewód zasilający („zimny”)
– mufa połączeniowa musi znajdować się na ogrzewanym rurociągu, pod izolacją.

Do zakończenia samoregulującego przewodu grzejnego i połączenia z przewodem zasilającym („zimnym”) należy zastosować zestawpołączeniowy EC-PRO

• poprzez doprowadzenie przewodu grzejnego do puszki przyłączeniowejKF 5045-PRO, stosując zestaw przyłączeniowy ECM 25-PRO

EC-PRO
ecm25-pro

Sterowanie systemem ogrzewania

Ogrzewanie rurociągu przewodami stałooporowymi ELEKTRA VCD 10 oraz przewodami samoregulującymi ELEKTRA SelfTec PRO oraz SelfTec DW (F), wymaga zastosowania regulatora temperatury wyposażonego w czujnik temperatury.

Zalecane są regulatory temperatury przeznaczone do montażu na szynie DIN: ETV – 1991, ETN4 – 1999, ETI – 1544, ETI – 1522, oraz regulator natynkowy UTR 60 – PRO.

Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec z wbudowanym termostatem nie wymagają

dodatkowego sterowania.

Przewody samoregulujące ELEKTRA SelfTec nie wymagają stosowania regulatora temperatury, lecz ręcznego wyłączania systemu w temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C

Typ ETV-1991 ETN4-1999 ETI-1544 ETI-1522 UTR 60-PRO
zakres regulacji temperatury [°C] od 0 do +40 od -19,5 do +70 od -10 do +50 od -10 do +50 od 0 do +60
temperatura pracy [°C] od 0 do +50 od -20 do +55 od -20 do +50 od -20 do +50 od -20 do +50
max. obciążenie [W] 3600 3600 2300 2300 3600
stopień ochrony IP 20 20 20 20 65
montaż na szynę DIN na szynę DIN na szynę DIN na szynę DIN naścienny tablicowy
czujnik ETF-144/99 ETF-144/99T ETF-144/99 ETF-622 F 892 002